Pôvodný stav

Vďaka projektu sme dali nefunkčným priestorom nový vzhľad a funkciu v štandardoch zodpovedajúcich súčasným potrebám vysokoškolského vzdelávania. Nasledujúce fotografie dokumentujú dezolátny stav zanedbaných priestorov, ktoré sa rekonštruovali. Posledné tri fotografie ukazujú stav počas maľovania chodby.