Zelená Univerzita Komenského

Vďaka projektu Zelená Univerzita Komenského prebieha na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK rekonštrukcia priestorov na Oddelení environmentálnej fyziky Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie. Priestory sa nachádzajú v suteréne (-1. poschodie) na západnej strane pavilónu F2. Konkrétne ide o chodbu, prednáškovú miestnosť (F2-s167) a k nim prislúchajúce sociálne zariadenia. Hlavným cieľom projektu je vybudovať environmentálne technologicko-informačné centrum a dať uvedeným priestorom novy vzhľad a funkciu štandardoch zodpovedajúcich súčasným potrebám vysokoškolského vzdelávania.