Postery

Na chodbe spájajúcej prednáškovú miestnosť a sociálne zariadenia boli umiestnené informačné tabule s náučnými posterami venovanými témam klimatickej zmeny a environmentálnych technológií v slovenčine aj angličtine.