Students

Alumni

Lenka Leštinská

MSc. level: 2006 - 2008
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):

Title (sk):
Mikrovlnný fakľový výboj v dusíku – charakteristika a environmentálna aplikácia
Abstract (sk):  hide
Mikrovlnné fakle sa obyčajne používajú na generovanie rovnovážnej (LTE) plazmy použiteľnej v mnohých priemyselných aj environmentálnych aplikáciách. Základom tejto práce je charakteristika mikrovlnného fakľového výboja v dusíku pri atmosférickom tlaku a príklad environmentálnej aplikácie generovanej plazmy. Skúmali sme závislosti intenzity vyžarovania generovanej plazmy od meniaceho sa výkonu, prietoku a výšky. Tvar plazmy bol pri nízkych prietokoch vždy kónický, ale pri vyšších prietokoch sme pozorovali zmenu tvaru na lievikovitý. Analýzou emisných spektier sme zistili silné vyžarovanie CN skupiny, ktoré bolo dôsledkom prítomnosti uhlíkatej nečistoty, pochádzajúcej z gumených tesnení a z nosného plynu. Pri vyšších prietokoch, kedy sa výbojová komora zahrieva menej a neuvoľňuje sa toľko uhlíka z tesnení, intenzita CN poklesla a v spektre sa zviditeľnili molekuly N2 a N2+, predtým prekryté CN. Porovnávaním simulovaných a experimentálnych emisných spektier sme určovali teplotu plazmy. Teplotu plynu sme určili na 4500 ± 250 K pri výkone 1,78 kW a 4000 ± 250 K pri výkone 1,46 kW. Do nosného plynu sme tiež pridávali malú prímes kyslíka (do 2,30 ‰), aby sme zistili vplyv kyslíka na emisiu CN. Analyzovali sme tiež horizontálne Abelove profily plazmy v rôznych výškach. Zistili sme, že emisivita klesá s rastúcou vzdialenosťou od osi plazmy (neplatí to však pre emisiu NO) a s výškou. Generovanú plazmu sme použili na tepelné opracovanie znečisteného uhlíkatého prášku. V opracovaných vzorkách sme zaznamenali značný hmotnostný úbytok (27 - 48 % v závislosti od doby opracovania), zmenu zloženia a štruktúry.

PhD. level: 2008 - 2012
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):
Optical emission spectroscopy of microwave plasma combined with DC discharges at atmospheric pressure
Title (sk):
Optická emisná spektroskopia mikrovlnnej plazmy kombinovanej s jednosmernými výbojmi pri atmosférickom tlaku
Abstract (en)
Abstract (sk)