Students

Alumni

Lukáš Dvonč

Bc. level: 2007 - 2008
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):

Title (sk):
Analýza emisných spektier elektrických výbojov pri atmosférickom tlaku pomocou simulačných programov a spektrálnych databáz
Abstract (sk)

MSc. level: 2009 - 2011
Supervisor: Mário Janda
Title (en):
Kinetic model of plasma generated by transient spark.
Title (sk):
Plazmochemické modelovanie prechodovej iskry
Abstract (en)
Abstract (sk)

PhD. level: 2011 - 2016
Supervisor: Mário Janda
Title (en):
Modeling of plasma chemical processes in transient spark in N2-O2 mixture
Title (sk):
Modelovanie plazmochemických procesov v prechodovej iskre v N2-O2 zmesi
Abstract (en)
Abstract (sk)