Students

Alumni

Lukáš Dvonč

Bc. level: 2007 - 2008
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):

Title (sk):
Analýza emisných spektier elektrických výbojov pri atmosférickom tlaku pomocou simulačných programov a spektrálnych databáz
Abstract (sk):  hide
Táto práca je zameraná na optickú emisnú spektroskopiu ako účinnú metódu diagnostiky plazmy. Pomocou nej boli analyzované spektrá rôznych typov výbojov nízko teplotnej plazmy. Tento typ plazmy má veľké uplatnenie v priemyselných a environmentálnych aplikáciách. Nosná časť práce spočíva v analýze nameraných spektier pomocou fitovania simulovanými spektrami Pri meraní bol použitý prenosný optický spektrometer (Ocean Optics SD2000) rozsah 200 až 1100 nm, na simuláciu atómových a molekulových spektier bol použitý program Specair a databáza NIST. Bolo nameraných a analyzovaných niekoľko spektier výbojov generovaných jednosmerným prúdom (tlecí výboj, koróna ) a výboja tvoreného striedaným prúdom (mikrovlnný výboj). Pri analýze výbojov budených jednosmerne vo vzduchu bolo zistené intenzívne vyžarovanie molekuly N2 (najmä druhý pozitívny systém), a vyžarovanie OH skupiny. Pri analýze mikrovlnného výboja (v dusíku) bolo zistené intenzívne vyžarovanie CN skupiny. Zo spektier N2 (2. pozitívny systém) sa určovali rotačná a vibračná teplota plazmy.

MSc. level: 2009 - 2011
Supervisor: Mário Janda
Title (en):
Kinetic model of plasma generated by transient spark.
Title (sk):
Plazmochemické modelovanie prechodovej iskry
Abstract (en)
Abstract (sk)

PhD. level: 2011 - 2016
Supervisor: Mário Janda
Title (en):
Modeling of plasma chemical processes in transient spark in N2-O2 mixture
Title (sk):
Modelovanie plazmochemických procesov v prechodovej iskre v N2-O2 zmesi
Abstract (en)
Abstract (sk)