Students

Alumni

Barbora Tarabová

Bc. level: 2009 - 2010
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):
Oxidative damage of Gram positive bacteria by non-thermal plasmas
Title (sk):
OXIDAČNÉ POŠKODENIE GRAM POZITÍVNYCH BAKTÉRIÍ V NEROVNOVÁŽNEJ PLAZME
Abstract (sk)

MSc. level: 2010 - 2012
Supervisor: Zdenko Machala
Consultant: Libuša Šikurová
Title (en):
Mechanisms of the interaction of plasma with microbial cells and related chemical effects in water
Title (sk):
MECHANIZMY INTERAKCIE PLAZMY S BUNKAMI MIKROORGANIZMOV A SÚVISIACE CHEMICKÉ ZMENY VO VODE
Abstract (en)
Abstract (sk)

PhD. level: 2013 - 2019
Supervisor: Zdenko Machala
Consultant: Libuša Šikurová
Title (en):
Investigation of cold air plasma generation of aqueous reactive oxygen and nitrogen species with focus on their detection and related antibacterial effects
Title (sk):
Výskum vzniku kyslíkových a dusíkových reaktívnych častíc vo vode pôsobením studenej plazmy vo vzduchu so zameraním na ich detekciu a súvisiace antibakteriálne účinky
Abstract (en)