Students

Alumni

Patrik Štípala

Bc. level: 2020 - 2021
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):
Searching optimal electrode geometry of portable plasma pen for surface disinfection and wound healing
Title (sk):
Hľadanie optimálnej geometrie elektród prenosného plazmového pera na dezinfekciu povrchov a hojenie rán

MSc. level: 2021 - 2023
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):
Comparison of the properties of various pulsed electrical discharges in atmospheric air with water
Title (sk):
Porovnanie vlastností rôznych impulzných elektrických výbojov v atmosférickom vzduchu s vodou