Students

Alumni

Lucia Pakosová

Bc. level: 2012 - 2013
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):

Title (sk):
MOLEKULÁRNE CIELE PÔSOBENIA PLAZMY NA MUTANTY KVASINIEK
Abstract (en)
Abstract (sk)

MSc. level: 2013 - 2015
Supervisor: Zdenko Machala
Consultant: Peter Polčic
Title (en):
Investigations of the effects of reactive plasma species to cells using genetic mutants of yeasts
Title (sk):
Sledovanie účinkov reaktívnych častíc plazmy na bunky využitím genetických mutantov kvasiniek
Abstract (sk):  hide
Cieľom práce je experimentálne testovať efekty plazmy elektrických výbojov a vznikajúcich reaktívnych častíc vo vodných roztokoch na bunkách vybraných mutantoch kvasiniek Saccharomyces cerevisiae (so známou genómovou knižnicou) a sledovať molekulárne ciele ich pôsobenia v bunkách.