Students

Alumni

Veronika Dreninová

MSc. level: 2003 - 2008
Supervisor: Marcela Morvová
Title (en):

PhD. level: 2008 - 2013
Supervisor: Marcela Morvová
Title (en):

Title (sk):
Environmentálny dom, viaczdrojový spôsob zabezpečenia energie, tepla a nakladanie s odpadmi pre stabilizáciu nárastu skleníkového efektu
Abstract (sk):  hide
Solárna energia je jednou z alternatív ktorými môžeme ušetriť financie za energie, ale aj pozitívne ovplyvniť množstvo emisií, ktoré pri dnešnej výrobe energií sú závažným problémom. Ide hlavne o charakter odpadu (RA, CO2,) a zdrojových surovín, ktoré patria do skupiny vyčerpateľných zdrojov. Táto práca sa zaoberá navrhnutím environmentálneho domu ako viaczdrojového systému zabezpečenia energie, tepla a nakladania s odpadmi pre stabilizáciu nárastu skleníkového efektu. Nevyhnutnou podmienkou takéhoto systému je efektívny spôsob uskladnenia a následného využitia uskladnenej energie. Hlavná časť sa zaoberala výrobou "čistej" energie pre dom, a hlavne uskladnením tejto energie pre ďalšie použitie. Pri navrhovaní tohto systému sme uvažovali o kombinácii alternatívnych zdrojov energie, v tomto prípade s veternou turbínou, tepelným čerpadlom a vodíkovou energetikou, čo by bolo prospešné z hľadiska výroby elektrickej energie, uskladnenia tejto energie pre využitie v rodinnom dome, prípadne výroby teplej úžitkovej vody. (kontrola originality: 47%)