Students

Alumni

Adam Polakovič

Bc. level: 2014 - 2015
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):
Development of portable plasma needle for surface disinfection and wound healing
Title (sk):
Vývoj prenosnej plazmovej ihly na dezinfekciu povrchov a hojenie rán
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Hlavným cieľom tejto práce bolo nájdenie optimálnych parametrov pre nami zostavený plazmový zdroj (tzv. korónové pero), ktorý využíva bežný vzduch ako pracovný plyn a bude využiteľný na lokálnu dezinfekciu povrchov a hojenie rán. Náš plazmový zdroj tvorí kladný korónový výboj, ktorý generuje nerovnovážnu (studenú) plazmu s bio-dekontaminačnými účinkami. Merali sme dekontaminované plochy v Petriho miskách na agaroch s baktériami E. coli pre rôzne vzdialenosti elektród, rôzne doby opracovania a polohy plastového krytu ihly, pričom sme pre príslušné kombinácie geometrických a elektrických parametrov korónového pera porovnávali dekontaminované plochy a za najvhodnejšie podmienky sme zvolili tie, pri ktorých sa dekontaminuje najväčšia plocha povrchu agaru. Taktiež sme potvrdili efekt polohy krytu ihly (plastového obalu z pera) na dekontaminovanú plochu pri určitej vzdialenosti elektród.

MSc. level: 2015 - 2017
Supervisor: Zdenko Machala
Consultant: Helena Gbelcová
Title (en):
Optimization of a portable plasma source for cancer/normal cell treatment
Title (sk):
Vývoj a optimalizácia prenosného plazmového zdroja na dezinfekciu povrchov a hojenie rán