Students

Alumni

Paulína Halušková

Bc. level: 2016 - 2017
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):
Testing of the effects cold plasma and plasma activated water with parodontitis therapy
Title (sk):
Testovanie účinkov studenej plazmy a plazmou aktivovanej vody pri liečbe parodontitíd

MSc. level: 2017 - 2019
Supervisor: Zdenko Machala
Consultant: Julia Bandow
Title (en):
Effects of cold plasma to heme-dependent enzymes
Title (sk):
Pôsobenie studenej plazmy na hém-dependentné bunkové enzýmy
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
V tejto práci sme sa zamerali na dlhodobý zámer získania hlbšieho pochopenia mechanizmov interakcie proteínov s rôznymi plazmovými zdrojmi, ktoré je potrebné pre biomedicínske aplikácie plazmy. Cieľom tejto práce je porovnanie účinkov dvoch plazmových zdrojov - dielektrického bariérového výboja (dielectric barrier discharge, DBD) a prechodovej iskry (transient spark, TS) operujúcich vo vzduchu, na hém obsahujúce enzýmy KatE, KatG, EfefB a Scdyp2. Enzýmy boli purifikované pomocou chromatografie s výmenou iónov (Imobilised metal ion affinity chromatography IMAC) a opracované DBD počas rôznych časoch pôsobenia až do 10 min alebo do 5 min pomocou TS. Rozdiely v účinkoch medzi jednotlivými enzýmami a použitými plazmovými zdrojmi boli vyhodnotené pomocou testu koncentrácie, aktivity a UV-VIS absorpčnej spektrofotometrie. Výsledky ukázali, že enzým KatE je najodolnejším enzýmom, pretože po 5 min opracovania DBD bol plne aktívny a po 10 min pôsobenia tohto zdroja mal stále 70% aktivity. Enzým Scdyp2 bol naopak inaktivovaný v najkratšom čase. Po 5 min opracovania DBD mal len 13% aktivity a 10 minútové opracovanie ho inaktivovalo úplne. Energia spotrebovaná pri opracovaní 1 ml vzorky pomocou TS bola 1.25-krát vyššia ako pri použití DBD, preto účinky TS na opracovávané enzýmy boli mierne vyššie. Výsledky ukázali zaujímavé vlastnosti skúmaných enzýmov po opracovaní rôznymi plazmovými zdrojmi, avšak pre lepšie vysvetlenie týchto javov je potrebná analýza štruktúry enzýmov po plazmovom opracovaní.