Students

Alumni

Lucia Strižencová

Bc. level: 2015 - 2016
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):
Testing of portable plasma pen for surface disinfection
Title (sk):
Testovanie prenosného plazmového pera na dezinfekciu povrchov
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Hlavným cieľom tejto práce bolo testovanie dezinfekčných účinkov prenosného zdroja, ktorý generuje nízkoteplotnú plazmu kladným korónovým výbojom a ako pracovný plyn používa bežný vzduch pri atmosferickom tlaku (tzv. plazmové pero). Dekontaminačný účinok bol testovaný na povrchoch agarov v Petriho miskách, ktoré boli kontaminované grampozitívnou baktériou Staphylococcus aureus alebo gramnegatívnou baktériou Pseudomonas aeruginosa alebo Escherichia coli. Okrem porovnávania dekontaminačného účinku plazmy na jednotlivé bakteriálne druhy sme porovnávali aj dva rôzne expozičné časy, počas ktorých boli baktérie vystavené pôsobeniu plazmy. Taktiež sme porovnávali dekontaminačné účinky plazmy s dekontaminačnými účinkami dvoch chemických látok, bežne používaných v medicínskej praxi (Persteril a Chirosan plus). Porovnávanie týchto jednotlivých dezinfekčných metód prebiehalo na kontaminovaných chirurgických skalpeloch. Nízkoteplotná plazma prenosného plazmového pera predstavuje zaujímavú alternatívu pre lokálnu dezinfekciu povrchov predmetov, ktorá je uplatniteľná aj na predmety, ktoré nie sú tepelne odolné.