Students

Alumni

Dominika Sersenová

PhD. level: 2017 - 2021
Supervisor: Zdenko Machala
Consultant: Helena Gbelcová
Title (en):
Investigations of the effects of cold plasma to normal and cancerous cells using molecular and genetic methods
Title (sk):
Vyšetrovanie účinkov studenej plazmy na normálne a rakovinové bunky využitím molekulárnych a genetických metód
Abstract (sk):  hide
Elektrické výboje a nízkoteplotná plazma ponúkajú zaujímavé aplikácie v medicíne: napr. pri sterilizácii citlivých medicínskych nástrojov a objektov, pri opracovaní materiálov implantátov pre bio-kompatibilitu, alebo priamo pri rôznych in-vivo a in-vitro manipuláciách s tkanivami, v zubnom lekárstve, pri liečení kožných chorôb, zrážanlivosti krvi a pod. Podľa najnovších výsledkov in-vitro, animálnych aj klinických testov, má studená plazma za istých podmienok terapeutické účinky na rakovinové bunky a nádory. Plazmou indukované zmeny v bunkách a mechanizmy pôsobenia sú zatiaľ málo preskúmané, podľa doterajších výsledkov vyzerá, že plazma pôsobí dominantne cez reaktívne kyslíkové a dusíkové častice. Cieľ: Experimentálne testovať efekty plazmy elektrických výbojov a vznikajúcich reaktívnych častíc vo vodných roztokoch na rôznych eukaryotických bunkách, najmä na vybraných bunkových líniách normálnych a rakovinových ľudských buniek. Sledovať bunkovú viabilitu, zmeny bunkového cyklu a možné cesty indukovanej bunkovej apoptózy (riadenej bunkovej smrti), uplatniteľné pri potenciálnej liečbe rakovinových nádorov.