Students

Alumni

Pavol Valovič

Bc. level: 2017 - 2018
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):

Title (sk):
TESTOVANIE ÚČINKOV STUDENEJ PLAZMY A PLAZMOU AKTIVOVANEJ VODY PRI ENDODONCII
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Cieľom práce bolo experimentálne overiť účinok plazmou aktivovanej vody a priameho pôsobenia studenej plazmy korónového výboja z prenosného plazmového pera na inaktiváciu baktérie Enterococcus faecalis, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v infikovaných zubných koreňových kanálikoch. Prvotné testy prebiehali v in vitro podmienkach, sledovali sme účinok fyziologického roztoku, chlórnanu sodného NaOCl a plazmou aktivovanej vody pri rôznych časoch pôsobenia. Následne sme modelovali situáciu v infikovaných ľudských koreňových kanálikoch na ex vivo jednokoreňových rezákoch a očných zuboch. Sledovali sme účinok fyziologického roztoku, chlórnanu sodného NaOCl, plazmou aktivovanej vody a priameho pôsobenia korónového výboja pri konštantnom čase pôsobenia. Na vyhodnotenie účinku sme použili 2 parametre počtu prežitých baktérií – logaritmickú redukciu a percentuálnu účinnosť.