Students

Alumni

Hana Buchholcerová

Bc. level: 2012 - 2013
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Biological effects of pulsed electric discharges
Title (sk):
Biologické účinky pulzných elektrických výbojov
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Práca sa venuje skúmaniu účinkov nízkoteplotnej nerovnovážnej plazmy generovanej pulznými elektrickými výbojmi na spóry nanesené na rôznych povrchoch. Ako modelový organizmus bola použitá grampozitívna sporulujúca baktéria Bacillus cereus. Cieľom práce bolo optimalizovať spôsob nanášania spór na povrchy pomocou vzduchovej pištole a porovnať účinnosť výboja vzhľadom na spôsob nanášania spór na povrch (klasické kvapkanie alebo sprejovanie pomocou vzduchovej pištole). Určili sme optimálnu vzdialenosť pištole od fólie, prietok kvapaliny, prietok plynu a dobu nastriekavania pre získanie homogénneho a rovomerného povlaku pozostávajúceho z malých kvapôčok.