Students

Alumni

Michal Pelach

Bc. level: 2008 - 2009
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):

Title (sk):
Bio-dekontaminácia v elektrických výbojoch
Abstract (sk):  hide
Práca sa zaoberá štúdiom účinkov nerovnovážnej plazmy jednosmerných elektrických výbojov pri inaktivácii baktérií – Salmonella typhimurium. Taktiež objasňuje príspevky jednotlivých fyzikálnych a chemických faktorov vplývajúcich na baktérie pri bio-dekontaminácii.

MSc. level: 2009 - 2011
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):
Comparison of direct and indirect effects of cold air plasma on bacteria contaminated surfaces
Title (sk):
Priame a nepriame pôsobenie nerovnovážnej plazmy na baktérie
Abstract (en)
Abstract (sk)