Students

Alumni

Juraj Zigo

Bc. level: 2010 - 2011
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Electrical discharge in capillary tubes
Title (sk):
Elektrické výboje v kapilárach
Abstract (en)
Abstract (sk)

MSc. level: 2011 - 2013
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Electrical discharge in capillary tubes 2
Title (sk):
Elektrické výboje v kapilárach 2
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Výboje v objemovo ohraničených priestoroch ako sú napríklad dutiny poréznych materiálov, alebo rôzne kapilárne dutiny, ponúkajú spôsob ako generovať a udržať stabilnú plazmu pri atmosférickom tlaku. Takéto výboje boli s úspechom použité v mnohých environmentálnych, priemyselných, alebo medicínskych aplikáciách. Táto práca prezentuje súhrn doterajšieho výskumu v oblasti generovania elektrických výbojov v zúžených priestoroch (rádovo μm – mm), často za prítomnosti dielektrika. V práci je zhrnutý prehľad základných konfigurácii takýchto výbojov, ich základné fyzikálne vlastnosti a aplikácie. Práca sa však venuje hlavne vlastnému výskumu elektrických výbojov v jednotlivej dielektrickej kapiláre priemeru 1 – 11,2 mm. Výboje sú generované medzi hrotom zasunutým do kapiláry a rovinnou elektródou, pri použití DC, alebo AC napätia. Pri aplikovaní zápalného napätia vznikne vnútri kapiláry streamrový výboj, ktorý je skúmaný elektrickými a optickými diagnostickými prostriedkami. V práci sú prezentované základné elektrické vlastnosti výbojov: zápalné napätie, rozsah napätí, prúdy, v závislosti od priemeru kapilár, vzdialenosti elektród a použitých plynov. Tiež je skúmané šírenie čela výbojov pozdĺž kapiláry pomocou fotonásobiča.