Students

Alumni

Juraj Zigo

Bc. level: 2010 - 2011
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Electrical discharge in capillary tubes
Title (sk):
Elektrické výboje v kapilárach
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
V tejto práci sme skúmali základné elektrické a optické charakteristiky výbojov v kapilárach. V úvodných častiach boli zhrnuté doterajšie výsledky v tejto oblasti. Na tieto výsledky a na nedávny výskum na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK sme nadviazali. Výboje boli generované vo zväzku kapilár z kremenného skla pomocou trojelektródovej kongurácie, ktorá vytvárala pomocný dielektrický bariérový výboj a elektrostatické pole expandujúce tento výboj do kapilár. Boli skúmané veľkosti a priebehy amplitúd prúdových pulzov výbojov v závislosti od aplikovaných napätí AC a DC, od počtu kapilár vo zväzku a geometrického usporiadania systému. Taktiež boli skúmané spôsoby generácie a základné elektrické charakteristiky výboja v jednej kapiláre.

MSc. level: 2011 - 2013
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Electrical discharge in capillary tubes 2
Title (sk):
Elektrické výboje v kapilárach 2
Abstract (en)
Abstract (sk)