Students

Alumni

Zuzana Kovaľová

Bc. level: 2009 - 2010
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):
Bio-decontamination of surfaces from bacterial spores in electric discharges
Title (sk):
Bio-dekontaminácia bakteriálnych spór v elektrických výbojoch
Abstract (sk):  hide
V práci sme sa zamerali na aplikáciu nerovnovážnej plazmy pri atmosférickom tlaku na bio-dekontamináciu spór baktérie Bacillus cereus na plastových povrchoch. Spóry baktérií patria medzi najodolnejšie formy života. Naším cieľom je testovať účinky kladného i záporného korónového výboja a prechodovej iskry oboch polarít a vplyvu prítomnosti vody na spóry baktérií a následne vyhodnotiť účinnosť́ sterilizácie. Na základe zníženia počtu životaschopných spór vo vzorkách, ktoré boli vystavené účinkom plazmy korónového výboja a prechodovej iskry oproti referenčným vzorkám, sme vyhodnotili účinnosť sterilizácie povrchu v závislosti od parametrov výboja. Pre korónový výboj sme tiež overili tvrdenie (v článku [*]), že navlhčenie organizmu pri priamom pôsobení zvýši germicídny účinok plazmy. * Dobrynin, D., Fridman, G., Fridman, G., a Fridman, A., Physical and biological mechanisms of direct plasma interaction with living tissue, New Journal of Physics, vol. 11, no. 115020, 2009

MSc. level: 2010 - 2012
Supervisor: Zdenko Machala
Title (en):
Bio-decontamination of teeth and plastic surfaces by cold plasma of corona discharge
Title (sk):
Bio-dekontaminácia zubov a plastových povrchov studenou plazmou korónových výbojov
Abstract (en)
Abstract (sk)

PhD. level: 2012 - 2016
Supervisor: Zdenko Machala
Consultant: Emmanuel Odic
Title (en):
Bio-decontamination of biofilms on surfaces by cold plasma
Title (sk):
Bio-dekontaminácia biofilmov na povrchoch pomocou studenej plazmy
Abstract (en)