Students

Alumni

Jakub Maslík

Bc. level: 2020 - 2021
Supervisor: Karol Hensel
Title (en):
Plasma candle
Title (sk):
Plazmová svíčka
Abstract (en)
Abstract (sk):  hide
Tato bakalářská práce se věnuje problematice generování nízkoteplotního plazmatu za atmosférického tlaku pomocí nového designu plazmové trysky, tj. plazmové svíčky, výhodám toho designu a možným environmentálním aplikacím společně s využitím v medicínské a biomedicínské oblasti. Úvodní úsek teoretické části je věnován plazmatu jako takovému, jeho rozdělení a základním specifikacím. V návaznosti na tuto část je diskutována generace plazmatu pomocí elektrických výbojů. Poté je popsán stručný přehled plazmových trysek, vliv geometrii na generované plazma a jejich využití. Poslední část je věnována plazmové svíčce, popisu jejich konfigurací, podmínkám jejího vzniku, charakteristice generované plazmové plumy a základním procesům probíhajících při generaci plazmatu tímto typem plazmové trysky.